Afsluiting Keep Your Head Up uitgesteld

Tijdens de eerste helft van dit jaar hebben wij onze sponsoractie Keep Your Head UP gehouden. Met deze actie hebben wij geld ingezameld voor het onderzoek van het UMC St Radboud in Nijmegen naar prostaatkanker.

Dankzij de bijdrage van velen is Keep Your Head UP een succes geworden. Wij kunnen trots melden dat onze actie meer dan € 22.000,- heeft opgeleverd. Wij zijn iedereen bijzonder erkentelijk voor de bijdragen.

Onze bedoeling was om de actie voor de zomervakantie van dit jaar af te ronden en de opbrengst van de actie te overhandigen aan het UMC St Radboud. Tot onze spijt heeft dit niet plaats kunnen vinden. In juni is namelijk bij Mathieu geconstateerd dat de kanker nog niet uit zijn lichaam is verdwenen. Nieuwe behandelingen zijn daarom noodzakelijk.

Een enorme domper voor Mathieu, maar ook voor ons allemaal. In overleg met zijn behandelend arts is besloten de overhandiging van de opbrengst van onze mooie actie uit te stellen.

Wij zullen de actie op een later moment passend afsluiten en de opbrengst van de actie aan het UMC St Radboud overhandigen. We houden je hiervan op de hoogte. Eerst willen wij echter bezien op welke manier de gezondheidstoestand van Mathieu zich ontwikkelt.

Eindstand

    €  22.500,-

Totaal aantal kilometers

    7.211 km

Fotoalbum